Güney Gönenç

Güney Gönenç

 

 

Güney Gönenç

1955’te İTÜ’yü bitirdi. 1963’te ODTÜ Elektrik Mühendisliği
Bölümünde öğretim üyesi oldu. ABD’de yüksek lisans, 
İngiltere’de doktora yaptı. 1983’te, bir yıl sürgününün 
ardından, 1402 sayılı yasaya dayanılarak görevine son verildi. 
ODTÜ’deki öğretim üyeliğine, uzun bir hukuk savaşından sonra, 
Danıştay kararıyla döndü.

New York Türk Öğrenci Derneği ve İngiltere Türk Öğrenci Dernekleri Federasyonu 
başkanlıklarında bulundu. Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) yönetim ve yayın 
kurullarında görev aldı.
Türkiye Bilişim Derneği Genel Başkanı oldu. 
Barış Derneğinin Onur Kurulu üyesiydi.
EMO’nun aylık dergisi Elektrik Mühendisliği’nin yazı işleri müdürü,
Bilim ve Sanat dergisinin genel yayın danışmanı, 
Bilim ve Sanat Yayınlarının sorumlusu olarak çalıştı. 
Ana Britannica’da danışmanlık yaptı. 

 

Kimi TÜBİTAK yayınlarının bilimsel danışmanlığını üstlendi.
Çok sayıda bilimsel makalesinin yanı sıra gazete ve dergilerde bilişim, 
bilim tarihi, bilim ve din, barış, dil, radyo, 
televizyon ve müzik konularında birçok yazısı yayımlanmıştır. 
Frédéric Joliot-Curie’nin yaşamöyküsünü anlatan 
Hep Aranızda Olacağım (Bilim ve Sanat Yay, 1. baskı, 1983; 
Sarmal Yay, 2. baskı, 1994; .Yordam Kitap, 3. Baskı, 2008), 
​Karanlık Zamanların Şarkısı (Yeni Umut Yay., 2011) adlı kitapları vardır.

 

Go to top